Delfts Symphonie Orkest

Klassiek speelt bij DSO!

Informatie nieuwe leden

De repetities zijn ’s woensdags van 20.00 tot 22.30 in de Hofkerk aan de Cort van der Lindenstraat 1 in Delft. Aansluitend is er gelegenheid nog wat na te borrelen aan de bar.

Meestal zijn de repetities voltallig, soms zijn er groepsrepetities, afhankelijk van het programma. Dirigent en het bestuur doen er alles aan om repetitieschema’s op te stellen en te volgen. Vooral voor koperblazers is het belangrijk te weten wanneer hun inbreng gepland is. Natuurlijk is enige flexibiliteit noodzakelijk: vaak blijkt pas gedurende de repetities welke programma-onderdelen meer en welke minder aandacht nodig hebben.

Het is belangrijk alle repetities bij te wonen. Mocht je toch verhinderd zijn dan verzoeken wij je dit zo spoedig mogelijk te melden. In geval van strijkers aan je aanvoerder en je lessenaargenoot - liefst telefonisch, zodat je zeker weet dat je bericht ontvangen is.

Met enige regelmaat (vaak een of twee keer per seizoen) wordt een repetitiedag gepland op zaterdag. En zo mogelijk eenmaal per jaar een repetitieweekend.