Delfts Symphonie Orkest

Klassiek speelt bij DSO!

De blijmoedige symfonie van Dvořák

De Achtste Symfonie van Dvorak is, om het in één woord samen te vatten,een blijmoedig stuk. Het is het werk van iemand die in harmonie is met zichzelf en met de wereld om hem heen. Na de dramatische, op het werk van zijn vriend Brahms georiënteerde 7e symfonie wilde Dvorak naar eigen zeggen “een andere weg inslaan”. De achtste symfonie valt weliswaar nog binnen het traditionele symfonische raamwerk zoals dat door o.a  Beethoven was vastgelegd, maar Dvorak vult dat op een zeer organische, haast geïmproviseerde manier in. Dit heeft ook te maken met zijn bijzondere gave om pakkende melodieën te bedenken. In plaats van een beperkte hoeveelheid thematisch materiaal systematisch “uit te melken” komt Dvorak telkens met iets verrassend nieuws. Het is een proces dat hij met nog meer succes zou toepassen in zijn bekendste werk, de 9e symfonie “Uit de nieuwe wereld”. Net zoals in de meeste van zijn werken verwerkt Dvorak hier in zijn melodieën en ritmes de eigenaardigheden van de Tsjechische volksmuziek

Antonin Dvorak schreef zijn 8e symfonie in de zomer van 1890, officieel als dankbetuiging  ter gelegenheid van zijn opname in de Boheemse Academie van Kunst, Literatuur en Wetenschappen. Zijn toetreding tot dit illustere gezelschap zegt al iets over het succes en de erkenning die hij in die periode van zijn leven mocht ontvangen in zijn vaderland en vele andere landen. Naast het goede gevoel dat zijn maatschappelijke succes met zich mee moet hebben gebracht zal ook de omgeving waarin hij het stuk componeerde invloed hebben gehad.  Dvorak kwam al vele jaren regelmatig op het landgoed van zijn zwager – een graaf – en zijn schoonzus. In 1884 kocht hij in hetzelfde dorp een eenvoudig huis, waar hij zich met name in de zomermaanden wijdde aan tuinieren, duivenmelken en dus ook componeren.  In de 8e symfonie horen we her en der de geluiden van de landelijke omgeving, zoals twitterende vogels, en in het laatste deel iets wat doet denken aan een dorpsfanfare. Maar in wezen is het abstracte muziek, die vooral het gevoel oproept van het zomerse platteland.